Prohlášení ke sběru osobních údajů.

Směnárna BTC a její provozovatelé, jsou ze zákona donuceni ke sběru osobních údajů klientů Směnárny BTC. Nemáme z toho radost. Je to práce navíc a zbytečná odpovědnost vůči státu i vůči klientům směnárny.
Osobní údaje sbíráme jen v nutném rozsahu požadovaném zákonem.
Registrace u UOOU nás neopravňuje k jejich vydání či sdílení  třetím osobám, tzn. ani obchodním patnerům jako je banka či bitcoinová služba nebo burza.

Infomace, které o sobě při verifikaci poskytnete skončí v naší databázi a tam i zůstanou.
Na bezpečnost databáze zákon pamatuje. Jsou na to předepsané postupy. Směnárna je dodržuje.

Jsme členy Arboletu. Soukromí a svoboda jsou pro nás vysokými hodnotami. Vážíme si jich u sebe a poskytujeme je i jiným. Respektujeme soukromí a bezpečnost údajů každého klienta Směnárny BTC, který nám důveřuje natolik, že nám své údaje svěřil. (viz článek: http://krize15.cz/zpravy/clanek/zivot-pod-tlakem-aneb-kde-je-svet-jeste-v-poradku)
Osobně se můžeme zaručit, že získané údaje nezneužijeme, nepoužijeme pro jiné účely, nepředáme neoprávěnným osobám či institucím. Už jsme například odmítli předání databáze bance v procesu prověřování směnárny po udání za praní špinavých peněz.

Zvlášť podotýkáme, že banka má Vaše osobní údaje pouze v rozsahu vaší verifikace bankovního konta a že ani bitcoinová služba či burza od Smenárny žádné osobní údaje nedostává.
Údaj o verifikaci účtu pro nadlimitní převody je bance i bitcoinové službě poskytován ve formátu "verifikace - ANO / NE"

21. 09. 2017 Směnárna BTC